Nghề quản lý nhân sự (QLNS) đang "hot" và thời thượng trong mắt các bạn trẻ. Khi doanh nghiệp (DN) coi con người là nguồn lực quan trọng thì chuyên viên QLNS trở thành người nắm giữ chìa khóa cho DN.