Nhà ngoại giao tài tình, hòa đồng, dễ tính, duyên dáng, hòa nhã, thanh lịch, thú vị và công bằng là nghề nghiệp phù hợp dành cho Thiên Bình.