TTO - Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Phải chăng câu nói nổi tiếng ấy của nhà văn Lỗ Tấn còn thiếu một vế: nếu không có ý chí, làm sao những bàn chân đi mãi thành đường.