(Zing) - Chuyện Vũ Ngọc Đãng rút tên, Vũ Việt Chung 'tay trái trao cúp cho tay phải' chỉ là hai trong số những bất ngờ của giải Mai Vàng năm nay.