Phạm Bằng có tuổi thơ khó khăn khi cha mất sớm, mẹ không ủng hộ ông theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định theo đuổi đam mê trong suốt những năm tháng cuộc đời.

Hoàng Hiệp tổng hợp