Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, được nghỉ 3 - 4 ngày liền, thay vì đi chơi, nhiều bạn trẻ lên chùa Đình Quán (Hà Nội) tụng kinh, cầu nguyện.

Theo Lê Hiếu Ngôi sao