(VietNamNet) - Tôi muốn hỏi nghĩa vụ tài chính phải đóng góp khi chúng tôi chuyển quyền sử dụng đất do cha mẹ tách cho như thế nào?