Hiện Hàn Quốc có đến 19.000 nơi trú bom nhưng có nhiều người dân không biết đến, mặc dù mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên gia tăng.