(VTC News) - Một cô gái đỏng đảnh, kiêu căng như Phương Trinh trong Cô gái xấu xí vẫn nhận được tình yêu chân thành từ Ninh Lâm, tự Lâm “carô”. Ngoài đời, điều này có thể xảy ra với ca sĩ, diễn viên Minh Thuận?