[VTC News] - Một game thật ngọt ngào. Mục đích của bạn là ghép các miếng giống nhau trong thời gian giới hạn. Khi cả tấm sáng lên, bạn sẽ thắng.

Hoàng Ngọc