Fuji - Phú Sỹ thiêng liêng biểu tượng cho tinh thần Nhật Bản. Một căn nhà nông thôn truyền thống minka của Nhật Bản dưới chân Phú Sỹ với chủ sở hữu đến từ Alabama, Mỹ là một sự kết hợp thú vị....