Đã nảy sinh những đánh giá trái chiều về khả năng hoàn thành mục tiêu giải ngân 16.638 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) được Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đăng ký hồi đầu năm 2008. [ + ]