Tôi nhận thấy, ở câu nói gây xôn xao dư luận vừa rồi của TGM Ngô Quang Kiệt, với báo chí phương Tây, nó đã trở thành tít lớn trên các mặt báo. Và tin chắc những người làm chính trị, văn hóa… sẽ có một cơ hội để bình luận.