(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có ý kiến ngưng hai dự án nạo vét, cải tạo rạch cầu Bông-cầu Sơn và rạch Xuyên Tâm do việc triển khai thời gian qua quá chậm, quy mô đầu tư lại quá lớn.