24H.COM.VN - Một người đàn ông Anh quốc đã trở về từ tay Thần Chết sau khi bị chết đuối và mạch đã ngừng đập 1 giờ.