Người dân quận 1 hốt hoảng dọn bàn ghế vào nhà khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 đi kiểm tra vỉa hè dù trời mưa.

Phước Tuần - Tùng Tin