Giadinh.net - Ông quan niệm, nghệ thuật là sự tự do tuyệt đối và làm theo sở thích của mình, kể ...