Vào giữa những năm 70 và 80 thế kỷ XX, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ giảm một nửa, sự hiện diện của họ trên thị trường toàn cầu giảm từ 70% xuống 10%. Sự xuất hiện công dân Libăng Nicolas Hayek đã làm thay đổi tất cả…