24H.COM.VN - Ngày qua ngày nỗi nhớ vẫn đầy vơi, Em đếm thời gian qua từng kẽ tóc...