Chị không xinh nhưng nhiều người ấn tượng bởi cách ăn nói mộc mạc, chất phác. Chị không được học hành nhưng biết tự thiết kế xây nhà tầng và đóng được cả tàu thủy.