ND - Ở Việt Nam, từ hàng chục năm nay, nữ ca sĩ An-la Pu-ga-chốp-va của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay (trong ảnh) đã được nhiều người biết đến và yêu mến.