Các ngân hàng đang bắt đầu một đợt hạ lãi suất huy động mới, mức mặt bằng có thể sẽ là 17,5% so với mức 18% hiện nay.