24H.COM.VN - Những khó khăn trong cuộc sống của người đàn ông cao nhất thế giới bởi chiều cao ngoại cỡ, vừa mới được an ủi phần nào với những món quà hảo tâm…