(NLĐO) – Nhiều ngày gần đây, nhiều người dân ở Thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam -Trung Quốc đã sang tỉnh Lào Cai - Việt Nam mua sữa về sử dụng