Do ưu tiên cho công việc nên nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay thường trì hoãn việc sinh con hoặc sinh thêm con thứ 2, nhất là ở các đô thị lớn.

Theo VTC