Sáng nay, 19-1-2009, cầu Rạch Miễu khánh thành, xóa thế ốc đảo bao đời nay của 3 dải cù lao Bến Tre trong nỗi vui mừng tràn ngập của người dân xứ dừa. Cũng từ thời điểm này, phà Rạch Miễu hoàn thành sứ mệnh lịch sử