Tốn kém tiền bạc, sức khỏe mà chẳng có vinh dự gì khi làm người đại diện sắc đẹp VN đi thi hoa hậu thế giới sau hàng loạt chuyện tai tiếng nổ ra từ các cuộc thi sắc đẹp trong nước