Một ngày, ông Bình phải đưa báo đến 16 cơ quan, đoàn thể (8 chi bộ, 5 xóm, 3 trường) và khoảng 30 bức thư đến bà con trong xã. Đó là chưa kể công văn hay thư báo khẩn cần phải chuyển bất cứ thời gian nào trong ngày.