Miền Bắc hôm qua đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa thu. Nhiều người lỡ mặc phong phanh co ro trong gió, nhưng vẫn thích thú với cảm giác này.

Theo Lê Hiếu - Hoàng Minh