Giadinh.net - "Tôi đã chứng kiến cảnh cháu bị đánh dã man quá nhiều rồi" - bà Hà Thị Bình nói. Và ...