(GameK) - Yaya Han, cô gái đang sống ở Atlanta, Mỹ, vừa trình làng bộ y phục do cô tự cắt may theo mẫu nhân vật mạnh mẽ của game Dead or Alive 4.