Bốn xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) theo đề xuất sáp nhập vào Hà Nội có tới 14.000 người dân tộc Mường. Niềm vui được về thủ đô xen lẫn băn khoăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điện lưới quốc gia còn là điều khá xa xỉ.