Một người qua đường nhìn thấy hai công nhân đang làm việc rất chăm chỉ trên vỉa hè. Anh tất rất ngạc nhiên trước sự làm việc chăm chỉ của họ nhưng không hiểu là họ đang làm gì.