Người Nhật xếp thành hàng dài trong một cửa hàng quần áo chờ thanh toán vào mùng 1 Tết Dương lịch.