Tại nhiều dự án căn hộ cao cấp được dự báo là khá tiềm năng, tuy lượng khách hàng là người nước ngoài đến tìm hiểu có tăng hơn so với trước nhưng giao dịch thì không.