(BNS) Đến Củ Chi dò đường tìm hỏi nhà thầy Nguyễn Văn Cải, chúng tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy người dân ở ấp Phước An, xã Phước Thạnh dọc tỉnh lộ 7 ai ai cũng biết về thầy. Bởi lẽ ở vùng quê nghèo này, thầy...