Giữa hàng nghìn thanh niên trai tráng, chị Hà Thị Thanh Huyền là người phụ nữ duy nhất có cơ hội sờ tay vào quả phết.