Sáng mùng 1 Tết Bính Thân, hàng nghìn người cùng đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu an lành trong năm mới. Họ xếp hàng nề nếp đánh 3 hồi chuông tại Chùa.

Trương Khởi