ND - Với nhiếp ảnh Cách mạng, nhà nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Tiến Lợi là người sớm đem Huy chương vàng về cho nhiếp ảnh Việt Nam.