Hanoinet - Bộ GTVT vừa có Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật.