Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn sinh ngày 11.12.1918 tại Kislovodsk. Ông mất hôm 3.8 vừa qua.