Rời chiến trường với nhiều vết thương trên cơ thể, ông Cao Ngọc Thoa vẫn đau đáu lời hứa với đồng đội: “Người nào may mắn trở về thì phải dành thời gian chăm sóc gia đình những đồng chí không may”.