Cuộc sống của những người Hồi giáo Rohingya chạy loạn từ Myanmar đến Bangladesh càng thêm khốn khó khi người dân địa phương tăng giá các nhu yếu phẩm.