10 năm trước, nhà báo Nguyễn Phạm Mười lập một nhóm chuyên dịch tin tức từ báo chí Việt Nam sang tiếng Anh. Nhóm biên dịch này là đơn vị đầu tiên chuyên cung cấp tin cho người nước ngoài qua email.