(VietNamNet) - Trước những thông tin về sữa nhiễm độc, người tiêu dùng rất hoang mang khi nhu cầu dùng sữa là chẳng đặng đừng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến sức tiêu thụ sữa giảm rõ rệt trong hai tuần qua.