Khu vực Hà Nội:Hoàng Thị Tuyết Mai (nữ), NS 1980, TNĐH KTQD ngành QTKD, thành thạo vi tính VP, tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ kế toán trưởng. Trên 2 năm KN. Tìm việc nhân viên VP, kinh doanh, tư vấn bán hàng tại Hà Nội và thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận.