Trang Coco - hình ảnh cô chị tài năng của Vân Navy đang được bạn trẻ khắp nơi quan tâm, nể phục bởi trình độ học vấn cũng như sự năng động của bản thân. Nhưng trở về từ cuộc thi Hoa khôi trí tuệ, Trang dường như mang theo nhiều điều không vui.