Thi trấn Bethel, Maine đã phá vỡ kỉ lục thế giới tồn tại trong 9 năm: kỉ lục ông già tuyết lớn nhất thế giới.