Không được may mắn như bà Celine Minh, như bà Henriette,… đó là những người phụ nữ ở Saint Livrade sur Lot - miền Nam nước Pháp. Họ là những ng»»