(baodautu.vn) Tuy không rầm rộ như năm 2010, nhưng một số doanh nghiệp vẫn không từ bỏ kế hoạch phát hành tăng vốn. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường tiếp tục chịu áp lực nguồn cung cổ phiếu.

Dự kiến, tháng 5/2011, Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên trong Công ty. Trong đó, 6,5 triệu cổ phiếu được bán cho cổ đông hiện hữu và 500.000 cổ phần được bán cho cán bộ, công nhân viên. Theo VNG, mục đích của đợt phát hành này là để thanh toán gốc và lãi vay, cũng như đầu tư bổ sung, sửa chữa nâng cấp một số dự án hiện tại của Công ty. Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra cuối tuần trước của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (PV2) cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên 500 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn này sẽ dành cho Dự án cải tạo chung cư cũ 1A, 1B phố Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC) đã thông qua phương án trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Đại hội cũng thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Ngoài những cổ phiếu phát hành thêm, chia cổ tức…, thị trường cũng sẽ đón nhận một số lượng cổ phiếu mới niêm yết. Cụ thể, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đã quyết định đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chấp thuận về nguyên tắc cho BIC niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên sàn này. BIC sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/4/2011, để thực hiện lưu ký chứng khoán, hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo quy định và yêu cầu của HSX để được chấp thuận chính thức vào đầu tháng 5/2011. Thời điểm chào sàn dự kiến được thực hiện vào cuối tháng 5/2011. Thời gian tới, sàn niêm yết cũng sẽ đón một số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung từ số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG). Theo dự kiến, ngày 21/4 tới, Đại hội đồng cổ đông của MCG sẽ họp và quyết định cụ thể phương án niêm yết bổ sung số cổ phiếu này. Bên cạnh các công ty đã niêm yết, cũng có khá nhiều công ty đại chúng chưa niêm yết có kế hoạch phát hành thêm và số cổ phiếu này cũng có thể sẽ thu hút một nguồn tiền nhất định trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ. Ngoài ra, Công ty cổ phần Việt Thắng vừa được cấp giấy chứng nhận chào bán 6 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 700.000 cổ phiếu, chào bán 4,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán 1,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 60 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Một nguồn cổ phiếu nữa cũng sẽ được phát ra từ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, với 24 triệu cổ phiếu được chào bán ra công chúng. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 240 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho đợt phát hành này là Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.